Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu czeka na kandydatów!

Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu czeka na kandydatów, którzy pragną studiować teologię i zostać księdzem! Egzamin wstępny odbył się 5 lipca 2019. Drugi termin egzaminu zaplanowany jest na dzień 13 września 2019.

Rozpoczynamy rekrutację do naszego Seminarium i zapraszamy Cię do jeszcze bliższego spotkania z naszym Panem Jezusem Chrystusem Najwyższym i wiecznym Kapłanem.

A oto spis dokumentów, jakie powinien ze sobą przywieźć kandydat:

Podanie o przyjęcie do WSD DE napisane własnoręcznie,

Własnoręcznie napisany życiorys,

Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),

Świadectwo dojrzałości (oryginał),

Świadectwo chrztu,

Świadectwo bierzmowania,

Opinia Księdza Proboszcza,

Opinia katechety,

Świadectwo zdrowia dla kandydatów na wyższe uczelnie (specjalizacja nauczycielska),

Kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2),

Kserokopia książeczki wojskowej (strony 2-3 i 6-7),

Fotografie legitymacyjne 5 sztuk o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL

Fotografia w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

Opłata rekrutacyjna na rzecz Wydziału Teologii UWM,

Wypełniony formularz podania rekrutacyjnego UWM (generowany przy internetowej rejestracji kandydata: https://irk.uwm.edu.pl/. Internetowa rejestracja kandydata jest obowiązkowa!

Z każdym z kandydatów moderatorzy WSD przeprowadzają rozmowę kwalifikacyjną w oparciu o pracę pisemną. Każdy kandydat winien wcześniej zgłosić chęć wstąpienia do Seminarium, odbyć rozmowę wstępną z rektorem WSD (kontakt: 600 131 801) i wypełnić odpowiednie formularze.

(Red.)