Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego

Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych oraz rozstrzygnięcie XVI edycji konkursu „Godni Naśladowania” odbędzie się 19 czerwca 2019 r. w Olsztynie.

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Organizacje społeczne na Warmii i Mazurach – ich miejsce w perspektywie wyzwań rozwojowych regionu do roku 2030″.

Opinie na temat organizacji pozarządowych w rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego będą wspólnym wkładem do aktualizowanej „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030”.

Nie zabraknie rozmów na temat potrzeb sektora pozarządowego oraz przedstawione zostaną pomysły na rozwój regionu i wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego.

Organizatorami przedsięwzięcia są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 czerwca 2019 roku na adres e-mail: op@warmia.mazury.pl lub tel. (89) 512 58 76. Wydarzenie odbędzie się dwa dni później w Hotelu Omega w Olsztynie (ul. Sielska 4a).

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:
Rejestracja uczestników: od godz. 10.30
I część: 11.00-13.00
Prezentacje:
– Wyzwania rozwojowe Warmii i Mazur do roku 2030 w kontekście aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego – przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,
– Gospodarka obiegu zamkniętego, niemarnowanie – globalnym wyzwaniem społecznym i gospodarczym: Agnieszka Rzymowska, Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,
– Współpraca międzynarodowa województwa warmińsko-mazurskiego – cele, kierunki, wyzwania, partnerzy: Łukasz Bielewski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,
– Edukacja dla rozwoju i demokracji – czym być powinna? – miejsce organizacji pozarządowych w tym systemie, m.in. w zakresie wykorzystania środków Regionalnego Programu Operacyjnego: Michał Opieczyński, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
– Wstęp do dyskusji „World Cafe” – Monika Hausman-Pniewska – przedstawicielka Federacji Organizacji Socjalnych WWM FOSa
DEBATY przy STOLIKACH:
1. Pomysły rozwojowe dla Warmii i Mazur.
2. Potrzeby organizacji społecznych w regionie – co zrobić, aby łatwiej było prowadzić działalność społeczną w regionie?
3. Gospodarka obiegu zamkniętego w województwie warmińsko-mazurskim. Niemarnowanie. Rola podmiotów ekonomii społecznej.
4. Współpraca, partnerstwo w skali mikro i makro.
5. Edukacja dla demokracji – w tym organizacji pozarządowych – problemy i potrzeby.
Przerwa: 13.00-13.20.
II część: 13.20-14.20
– Wystąpienie: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego,
– Gala XVI edycji Konkursu „Godni Naśladowania” – Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
– 14.20 – poczęstunek

(wwim)