Warmia i Mazury

Wznowienie działalności szkoleniowo – egzaminacyjnej przez WORD

Mając na względzie prognozy poprawy sytuacji w perspektywie kilku najbliższych tygodni, wprowadzone dodatkowe środki bezpieczeństwa w kontaktach bezpośrednich, a przede wszystkim bezpieczeństwo osób przebywających na terenie WORD, planujemy etapowe wznawianie aktywności zarówno w przestrzeni egzaminacyjnej, jak i szkoleniowej. Nasze decyzje będą zbliżone w czasie z zapowiedzianymi przez rząd etapami „odmrażania” gospodarki.

Przyjmujemy następującą sekwencję postępowania:
1. Od 27 kwietnia będzie możliwość uczestniczenia w prowadzonym w formule zdalnej szkoleniu redukującym liczbę punktów karnych za naruszenia zasad ruchu drogowego – zapisy trwają.
W niedługim czasie zaproponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w innych szkoleniach zarówno w trybie e – learningowym, jak również w formule tradycyjnej (ograniczona liczba osób na sali, przestrzeganie bezpiecznych odstępów między uczestnikami itp.).
2. Na początku maja podamy szczegółowe informacje na temat podjęcia czynności egzaminacyjnych według następującego scenariusza:
• w pierwszej kolejności (około połowy maja) przeprowadzanie egzaminów teoretycznych (wszystkie kategorie prawa jazdy) oraz praktycznych na kategorie „motocyklowe” – nie wymagają one bliskiego kontaktu egzaminatora z osobą egzaminowaną;

– w dalszej kolejności:
• umożliwienie przystępowania do egzaminów praktycznych w zakresie kategorii: C, C+E, D oraz B+E osobom, których zamiar zdobycia uprawnień podyktowany jest ważnymi względami osobistymi – na wniosek, według wzoru podanego na początku maja na stronie internetowej WORD (w miarę możliwości, najprawdopodobniej około połowy maja);
• umożliwienie przystępowania do egzaminów praktycznych na kategorie inne niż B i T wszystkim Klientom (termin zależny od sytuacji epidemicznej – zakomunikowany z tygodniowym wyprzedzeniem);
• umożliwienie przystąpienia do egzaminu praktycznego w zakresie prawa jazdy kat. B i T (termin pokrywający się z 3 – 4 etapem odmrażania gospodarki).
Równocześnie informujemy, iż wszystkich formalności zawiązanych z procedurą szkoleniowo – egzaminacyjną będzie można dokonać jedynie drogą zdalną.
O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco w kolejnych komunikatach zamieszczanych na stronie internetowej ośrodka.

(WORD Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!