AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Wznowiono udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 1 czerwca 2020 roku wznowione zostało udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w punktach – zlokalizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu oraz Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie. W Punkcie zlokalizowanym w Miejskim Ośrodku Pomocy w Ostródzie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie wznowione w chwili uruchomienia w MOPS bezpośredniej obsługi interesantów.

Niezmiennie istnieje możliwość uzyskania darmowej porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, email.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji należy dokonać rejestracji telefonicznie, pod numerem telefonu: (89) 642 98 03

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz osób udzielających porad prawnych, aby wejść do punktu konieczne jest zasłonięcie ust i nosa. Następnie, będąc już w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej /nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, należy dezynfekować ręce oraz zachować bezpieczną odległość od rozmówcy.

Jednocześnie istnieje możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość  (np. telefon, e-mail) . Osoba potrzebująca zasięgnięcia porady prawnej  ww. sposób, przed jej udzieleniem składa

– drogą mailową na adres: sekretariat@powiat.ostroda.pl lub centrala@powiat.ostroda.pl

– poprzez platformę ePUAP: www.epuap.gov.pl, adres skrytki: spostroda/SkrytkaESP

wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej
(art. 4 ust.2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Wniosek do pobrania ze strony bip Starostwa Powiatowego w Ostródzie pod adresem:

wniosek o o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (DOCX)

wniosek o o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (PDF)

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem – ustnie przez telefon.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Więcej informacji

(Starostwo w Ostródzie)

error: Nie kopiuj!!!