XII sesja Rady Miejskiej w Morągu

W piątek, 29.12.2019 roku odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Morągu. Zobacz czym zajmowali się morąscy radni.

Porządek obrad (PDF, 427.2 KiB)

Zmiana WPF (PDF, 5.4 MiB)

Zmiana budżetu na 2019 r. (PDF, 5.6 MiB)

Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Szpitalu Miejskim Sp. z o.o. w Morągu (PDF, 451.8 KiB)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Morąg na 2020 r. (PDF, 13.3 MiB)

Roczny program Współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi. (PDF, 4.6 MiB)

Gospodarka nieruchomościami (PDF, 7.2 MiB)

Radni wnieśli do porządku obrad dwa projekty uchwał: 2 uchwały wprowadzone do porządku obrad.

Wszystkie projekty uzyskały akceptację morąskich radnych.

Zachęcamy do zapoznania się z retransmisją obrad sesji, gdzie będzie można usłyszeć, jaki ważny wniosek skierowała do Burmistrza Morąga Komisja Porządku Publicznego RM w Morągu.

http://81.15.163.126:8080/apps/DJ2/#/history-player?videoIds=[35]

(red./UM Morąg)