XIII edycja konkursu fotograficznego „Rolnictwo to moja pasja”

Interesujesz się wsią, rolnictwem, pracą na wsi? Lubisz fotografować? Jeśli odpowiedź brzmi TAK, koniecznie weź udział w XIII edycji konkursu fotograficznego „Rolnictwo to moja pasja”.

Połącz pasje, którymi są rolnictwo, warmińsko-mazurska wieś i fotografia!
Zapraszamy do wzięcia udziału w XIII już edycji konkursu fotograficznego, organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie „Rolnictwo to moja pasja”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs jest skierowany do rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, miłośników rolnictwa i fotografii.

Głównym założeniem konkursu jest ukazanie piękna wsi i rolnictwa. Uchwycenie na fotografii wyjątkowości ludzi, zwierząt, krajobrazów warmińsko-mazurskiej wsi oraz trudu pracy rolnika, co jest niewątpliwie sztuką.

Fotografie będą oceniane w trzech kategoriach:

Mieszkańcy wsi – ludzie i zwierzęta

Wiejski krajobraz

Wieś – bezpieczne miejsce

Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik przesyła prace w formie pliku elektronicznego. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPG, minimalna rozdzielczość 300 dpi, minimalne rozmiary 2592×1944. Zdjęcia o niskiej jakości technicznej, przesłane w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku, jak również nie spełniające kryteriów tematycznych, zostaną decyzją Organizatora wyłączone z konkursu.

Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do konkursu maksymalnie 9 zdjęć (po trzy z każdej kategorii), które wcześniej nie były publikowane i do których przysługują autorowi niczym nieograniczone prawa autorskie. Uczestnikowi przysługuje prawo do nagrody tylko za jedno zdjęcie.

Ważne, aby każde nadesłane zdjęcie było zatytułowane i przyporządkowane do jednej z trzech kategorii.

Osoba nadsyłająca prace musi być ich autorem oraz być osobą pełnoletnią. Fotografie muszą być wolne od praw autorskich osób trzecich. Zgłoszone do konkursu fotografie nie mogą być retuszowane i obrabiane w programach graficznych.

Zdjęcia należy przesyłać w terminie do 20 sierpnia 2022 r. na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, 10-356 Olsztyn, ul. Jagiellońska 91 na płycie CD-R lub bezpośrednio na adres email: j.zarucka@w-modr.pl  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”, wraz z formularzem zgłoszenia udziału w konkursie zamieszczonym poniżej.

Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w pierwszym tygodniu września 2022 roku.

Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika wszystkich postanowień regulaminu. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.w-modr.pl oraz w siedzibie Ośrodka.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

u Regulamin konkursu.pdf

u Karta zgloszeniawa 2022.doc

(Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie)