AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

XIX edycja konkursu „Godni Naśladowania”

Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd i Przedsiębiorca – to kategorie w konkursie „Godni Naśladowania”, do którego można zgłaszać osoby, organizacje i instytucje, które szczególnie wyróżniające się w pracy i działaniu na rzecz innych. 

Na Warmii i Mazurach działa wielu społeczników i organizacji pozarządowych, dzięki wysiłkom których świat wokół nas staje się lepszy, bardziej przyjazny i otwarty na różnorodne problemy i potrzeby. Można też mnożyć przykłady cennych współdziałań lokalnych samorządów oraz przedsiębiorstw ze społecznościami i organizacjami pozarządowymi. Zwykle nie są one jednak dostatecznie promowane, nie przedostają się do szerszej świadomości publicznej i nie wpływają na zmianę postaw społecznych, wśród których zbyt często do głosu dochodzą indywidualizm, konsumpcjonizm i eksploatacyjne nastawienie do środowiska. Można to zmienić m.in. poprzez nagradzanie i upowszechnianie działań osób, organizacji i instytucji, które udowadniają, że można i że warto współpracować na rzecz dobra wspólnego.

Okazją ku temu jest konkurs „Godni Naśladowania” pod patronatem honorowym wojewody warmińsko-mazurskiego oraz marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów i kandydatki do nagrody w czterech kategoriach:

Organizacja Godna Naśladowania,

Pozarządowiec Godny Naśladowania,

Samorząd Godny Naśladowania,

Przedsiębiorca Godny Naśladowania.

Zwycięzcy otrzymają statuetki, ponadto przewidziane są wyróżnienia, nagrody finansowe i rzeczowe.

Aby zgłosić udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z załącznikami przesłać w formie elektronicznej na adres email: godninasladowania@gmail.com. Zgłoszenie należy przesyłać do 31 sierpnia 2022 roku.

Regulamin Konkursu oraz wzory formularzy zgłoszeniowych należy pobrać ze strony organizatora.  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 października, podczas Gali Organizacji Pozarządowych.

Organizatorem Konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Współorganizatorami są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego.

(org.)

error: Nie kopiuj!!!