XV Ranking Urzędów Skarbowych i Izb Administracji Skarbowej Dziennika Gazety Prawnej

Już po raz 15. redakcja Dziennika Gazety Prawnej wybrała najlepsze izby i urzędy skarbowe w kraju. Ranking został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Finansów.

IAS w Olsztynie znalazła się na drugim miejscu w kategorii efektywność a US w Olsztynie zajął drugie miejsce w kategorii skuteczność.

 „Takie wydarzenia jak to dzisiejsze pozwalają zwrócić uwagę opinii publicznej na rolę administracji skarbowej w systemie redystrybucji, w zapewnieniu bezpieczeństwa finansów publicznych. Nie mając sprawnej i skutecznej administracji skarbowej minister finansów nie mógłby odpowiedzialnie zaplanować realnego budżetu. A sprawność i skuteczność są wynikiem nie tylko efektywnego zarządzania, ale też profesjonalizmu i zaangażowania pracowników KAS” – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Minister Finansów podziękowała redakcji Dziennika Gazety Prawnej za pomysł i realizację rankingu. „Uznanie opiniotwórczych mediów jest dla nas bardzo ważne i stanowi motywację do dalszej pracy oraz ciągłego doskonalenia” – dodała.

Kluczową rolę pracowników urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zapewnieniu wpływów podatkowych do budżetu państwa podkreślił także zastępca szefa KAS nadinsp. Piotr Walczak. „Nawet najlepsze ustawy i przepisy nigdy nie zapewnią sukcesów, jeśli nie ma dobrych wykonawców. Osiągnęliśmy dobre wyniki, przede wszystkim dzięki Państwa pracy” – mówił do przedstawicieli wyróżnionych w rankingu jednostek KAS.

Jak wybierano najlepszych

Ranking został przygotowany przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej w oparciu o dane statystyczne departamentów KAS w Ministerstwie Finansów. Autorzy rankingu oceniali izby administracji skarbowej oraz urzędy skarbowe w dwóch kategoriach: efektywność i skuteczność. Urzędy skarbowe klasyfikowano w czterech grupach: małe urzędy (zatrudniające poniżej 60 pracowników), średnie (do 130 pracowników), duże (powyżej 130 pracowników) oraz wyspecjalizowane (z uwagi na właściwość). W osobnym zestawieniu zostały ocenione izby administracji skarbowej. Przygotowano również klasyfikację generalną uwzględniającą miejsca zajęte przez poszczególne urzędy w obu ocenianych kategoriach.

Laureaci z woj. warmińsko-mazurskiego

W kategorii efektywność drugie miejsce wśród izb zajęła Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie a w klasyfikacji generalnej znalazła się na dziesiątym miejscu.

Na podium wśród wyróżnionych jednostek nie zabrakło reprezentantów woj. warmińsko-mazurskiego. W kategorii skuteczność Urząd Skarbowy w Olsztynie uplasował się na drugim miejscu, a Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim zajął dziesiątą pozycję.

Z terenu Warmii i Mazur w kategorii efektywność wysokie siódme miejsca zajęły: Urząd Skarbowy w Elblągu oraz Urząd Skarbowy w Ostródzie.

Natomiast w klasyfikacji generalnej Urząd Skarbowy w Olsztynie uplasował się na czwartym miejscu a Urząd Skarbowy w Ostródzie zajął siódmą pozycję.

Minister Teresa Czerwińska i wiceminister Piotr Walczak pogratulowali i podziękowali kierownictwu i pracownikom urzędów wyróżnionych w rankingu DGP: „Gratuluję obecnym tutaj  dyrektorom izb administracji skarbowej i naczelnikom urzędów skarbowych, gdyż Państwa tu obecność świadczy o dobrych wynikach. Proszę przekazać moje gratulacje i podziękowania pracownikom kierowanych przez Państwa urzędów bo wyróżnienie w rankingu jest również ich sukcesem” – powiedziała prof. Teresa Czerwińska.

W trakcie ogłoszenia wyników rankingu odbyła się też debata pt. „Podsumowanie 2 lat działalności Krajowej Administracji Skarbowej” z udziałem zastępcy Szefa KAS nadinsp. Piotra Walczaka, Zastępcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Piotra Pawluczeni i przedstawiciela EY Michała Goja. Rozmowa, którą prowadziła redaktor DGP Katarzyna Jędrzejewska, była okazją do wymiany poglądów i opinii na temat efektów konsolidacji i planów rozwoju KAS.

(IAS Olsztyn)