XXI Festyn Integracyjny „Jesteśmy Razem” w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w dniu 18 maja już po raz dwudziesty pierwszy organizuje Festyn Integracyjny „Jesteśmy Razem”. Wydarzenie, którego celem jest prezentacja dorobku artystycznego osób z niepełnosprawnościami, odbędzie się jak co roku na rynku staromiejskim w Olsztynie.

XXI  Festyn Integracyjny „JESTEŚMY RAZEM”: 18 maja 2019 r. w godz. 11.00-14.00 w Olsztynie, przy ul. Stare Miasto 4 (rynek Starego Miasta, Scena Staromiejska).

Głównym celem imprezy jest przybliżenie dorobku artystycznego osób z niepełnosprawnościami, a także pobudzenie współpracy między partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, służbami społecznymi i wolontariatem. Intencją organizatorów jest integracja osób z niepełnosprawnościami poprzez wspólną zabawę i wypoczynek. W programie Festynu przewidziane są występy artystyczne, gry, zabawy, konkursy, prezentacje twórczości osób z niepełnosprawnościami oraz pokaz medycyny ratunkowej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Festynie oraz do zaprezentowania swojej Placówki w formie wystawy prac, ekspozycji dotyczącej działalności statutowej lub występu scenicznego. Mając na uwadze specyfikę miejsca Festynu, prosimy o zaopatrzenie się, we własnym zakresie, w składane stoliki, krzesła i inne elementy niezbędne do przygotowania stoiska w taki sposób, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Festynie, z podaniem liczby uczestników oraz formy przewidywanej prezentacji (stoisko, wystawa, występ sceniczny itp.). Z racji ograniczonej liczby miejsc parkingowych, proszę również o informację, jakim środkiem transportu planują Państwo dowieźć uczestników na Festyn (autokar/bus/samochód osobowy). Powyższe informacje proszę przekazać na załączonym formularzu do Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (10-575 Olsztyn, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9 pok.14) osobiście, listownie, fax-em na numer 89 523 84 01,  lub mailem na adres: jestesmyrazem.wmson@wp.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 08.05.2019 r. W przypadku dużej liczby zgłoszeń dot. występów scenicznych, organizator poinformuje indywidualnie o wyborze wykonawców. W sprawie zgłoszeń prosimy o kontakt z koordynatorem imprezy Martą Piotrkowską, pracownikiem Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (numer tel. 89 523 84 01).

(rowop)