Warmia i Mazury

XXI Samorządowe Forum Ekologiczne w formie online

Tegoroczne wydarzenie, które jest organizowane przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, odbędzie się 19 listopada 2020 roku.

Jest to cykliczne wydarzenie z przedstawicielami samorządów lokalnych, instytucji związanych z ochroną środowiska, przedstawicieli środowisk naukowych oraz wszystkich, którym bliska jest tematyka ochrony środowiska.

Tegoroczne zagadnienia związane są z Europejskim Zielonym Ładem, a konferencja odbędzie się pod hasłem „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym jako element Europejskiego Zielonego Ładu”.

Europejski Zielony Ład jest to strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Jej celem jest głęboka proekologiczna przebudowa gospodarki Unii Europejskiej, która z trzeciego największego źródła emisji gazów cieplarnianych na świecie ma w ciągu trzech dekad stać się pierwszym obszarem neutralnym klimatycznie.

Konferencja odbędzie się na platformie Webex.

Szczegółowy program:
10.00 – Otwarcie konferencji: Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego,
10.20 – Europejski Zielony Ład – założenia, korzyści: Michał Tratkowski, specjalista ds. komunikacji, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska
11.10 – Europejski Zielony Ład – możliwości finansowania, stan negocjacji budżetowych: Grzegorz Radziejewski, doradca dyrektora, Dyrekcja Generalna ds. Budżetu, Komisja Europejska
12.00 – Dyskusja
moderator – Hanna Marliere, dyrektor zarządzająca Green Management Group
12.30 – Dyrektywa odpadowa: Daniel Kamiński, stałe przedstawicielstwo RP przy UE
13.20 – Dyskusja
13.40 – Podsumowanie konferencji – Gospodarka o obiegu zamkniętym w kontekście regionalnym: Hanna Marliere, dyrektor zarządzająca Green Management Group
14.30 – Zakończenie konferencji

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!