XXIV Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

XXIV Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych pod patronatem Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej odbył się dnia 15 czerwca 2019r. na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2. Organizatorami przedsięwzięcia było Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin oraz Dom dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu. Projekt został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie oraz Andrzeja Guzowskiego – Elbląg.

Natomiast Warmińsko Mazurski Związek Piłki Nożnej zapewnił nieodpłatną profesjonalną obsługę sędziowską i drobne upominki dla zawodników.
Dzięki wsparciu finansowemu organizatorzy mogli zapewnić zawodnikom placówek biorących udział w turnieju puchary, nagrody, upominki oraz wspaniałą sportową zabawę.
W tym roku do Turnieju zgłosiły się drużyny z następujących placówek: Olsztyn , Elbląg, Pasym, Frombork, Lidzbark, Pacółtowo, Olsztynek, MOS Olsztyn oraz Morąg. Otwarcia turnieju dokonał Andrzej Guzowski inicjator, pomysłodawca, społecznik i niezawodny Przyjaciel naszej placówki. Pan Andrzej od 24 lat jest obecny na organizowanym turnieju i zawsze udziela nam wsparcia finansowego , rzeczowego a także sercem i duchem jest z nami. Od wielu lat jest fundatorem pucharu dla najlepszego bramkarza.
Zwycięzcą XXIV Turnieju okazała się drużyna z Lidzbarka.
Dzięki pozyskanym funduszom organizatorzy zapewnili atrakcyjne nagrody dla wszystkich drużyn oraz indywidualne nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.
Medaliści Turnieju:
I miejsce Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Mario” w Lidzbark
II miejsce Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Elblągu
III miejsce Powiatowy Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” Frombork
Pozostałe placówki otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.
Nagrody indywidualne otrzymali
Najlepszy bramkarz – zawodnik z Elbląga
Król strzelców – zawodnik z Fromborka
Najlepszy zawodnik – zawodnik z Pacółtowa
Fair Play – zawodnik Fromborka
Najmłodszy uczestnik – zawodnik Pacółtowa

(Promyk Morąg)