AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

XXIX sesja Rady Miejskiej w Morągu – retransmisja

Retransmisja XXIX sesji  Rady Miejskiej w Morągu, która odbyła się  w dniu 24. 09. 2021 r.

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad XXIX sesji. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Morągu. 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Miejskiej w Morągu. 6. Sprawozdanie Burmistrza Morąga z pracy w okresie międzysesyjnym. 7. Informacja Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za I półrocze 2021 r. 8. Sytuacja finansowa i funkcjonowanie Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o.o. po I półroczu 2021 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2021-2033. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2021 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Morąg w roku szkolnym 2021/2022. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Morągu do Wspólnego Zespołu Opiniującego oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. 13. Podjęcie uchwały w sprawie oddalenia wniosku mieszkańców Sołectwa Kalnik w sprawie unieważnienia wyborów sołeckich przeprowadzonych w dniu 01.07.2021 w Sołectwie Kalnik. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 94/7 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 715/5 poł. w obr. Kretowiny 16. Wnioski i informacje. 17. Zakończenie obrad.

retransmisja sesji – link

 

error: Nie kopiuj!!!