XXV Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Morągu zorganizował  25 raz Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK „Morąg 2019”. W tym roku odbyły się one pod hasłem „Masz tylko jedno życie… Bądź ostrożny!”, pod honorowym patronatem Burmistrza Morąga Tadeusza Sobierajskiego, przy udziale Komendy Powiatowej PSP w Ostródzie, JRG PSP w Morągu, Komisariatu Policji w Morągu, Szpitala Miejskiego w Morągu.

Jak podkreśla Ewa Pomiankowska z Polskiego Czerwonego Krzyża w Morągu, celem organizacji mistrzostw jest: ujednolicanie standardów pierwszej pomocy nauczanych na kursach PCK, lekcjach przysposobienia obronnego w szkołach oraz innych ośrodkach nauczania, monitoring skuteczności stosowanych metod nauczania pierwszej pomocy, kształtowanie postaw współzawodnictwa, współpracy w grupie oraz upowszechnianie zasad i wartości humanitarnych Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, uzupełnianie formalnych kontaktów pomiędzy różnymi jednostkami Polskiego Czerwonego Krzyża poprzez organizację spotkań organizacyjnych, warsztatów, seminariów itp. związanych z organizacją Mmistrzostw, propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa oraz zachęcania do podnoszenia ich poziomu  wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, powiadamianie służb medycznych, straży pożarnej, policji, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, nabycie praktycznych umiejętności niesienia pierwszej pomocy.

Umiejętności swoje prezentowały  Grupy  Ratownictwa Przedmedycznego PCK z: Zespołu Szkół Licealnych w Morągu, SP Nr 1  w Morągu /oddziały gimnazjalne,  SP Nr 2 w Morągu/ oddziały gimnazjalne, SP w Żabim Rogu/ oddziały gimnazjalne, Zespół Szkół- Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  w Morągu.

W symulacji zagrożeń życia uczestniczyła młodzież ze: Szkoły Podstawowej Nr 4 w Morągu , Szkoły Podstawowej Nr 3 w Morągu.

– Wszystkie konkurencje obejmują kurs szkoleniowy 16-godzinny z pierwszej pomocy, który przechodzi młodzież. Na podstawie tego piszemy scenariusze symulacji. W miarę możliwości realistyczne, żeby młodzież mogła zobaczyć, dotknąć, poczuć zagrożenia, które występują i zachować się w odpowiedni sposób. żeby przede wszystkim wiedzieli, że na miejscu zdarzenia najważniejsze jest własne bezpieczeństwo, a następnie osoby poszkodowane – wyjaśnia Sławomir Gotówko, instruktor pierwszej pomocy PCK, autor scenariuszy symulacji podczas mistrzostw pierwszej pomocy.

Mistrzostwa odbyły się 26 kwietnia br., na  obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, Morąskiego Domu Kultury, parku miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu.

(red./fot. dw)