XXXVII sesja Rady Miejskiej w Morągu

W dniu 27. 05. 2022 r. odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Morągu.

Porządek obrad (PDF, 614.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:02:20 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Morąg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021r. (PDF, 3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:24:33 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Informacja na temat przygotowania jednostek organizacyjnych Gminy Morąg do nowego sezonu turystycznego. (PDF, 4.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:26:02 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Morąg za 2021 rok, debata. (PDF, 2.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:04:22 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Morąga za 2021 r. (PDF, 290.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:05:40 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Morąg za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2021r. (PDF, 437.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:07:07 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2021 r. (PDF, 2.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:08:10 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2022-2034. (PDF, 3.3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:09:16 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2022 r. (PDF, 10.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:10:15 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. w Morągu. (PDF, 490.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:11:20 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu w 2022 r. (PDF, 437 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:12:25 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Podjęcie uchwały sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 maja 2022 r. nr PN.4131.207.2022. (PDF, 574.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:13:46 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 284/38 położonej w obr. Nr 1 m. Morąg. (PDF, 1.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:15:43 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 935/25 położonej w obr. Nr 2 m. Morąg. (PDF, 1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:16:45 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 935/26 położonej w obr. Nr 2 m. Morąg. (PDF, 1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:18:02 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 138/5 i 139/7 położonych w obr. Kruszewnia. (PDF, 1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:18:56 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 139/8 położonej w obr. Kruszewnia. (PDF, 1000.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:20:07 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 144/6 położonej w obr. Kruszewnia. (PDF, 989 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:21:14 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 144/7 położonej w obr. Kruszewnia. (PDF, 1009.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:22:13 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 146 położonej w obr. Maliniak. (PDF, 617.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-20 09:23:07 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20

(UM Morąg)