Z myślą o najmłodszych pacjentach z regionu

Oddziały Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Chorób Zakaźnych dla Dzieci Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie w najbliższym czasie rozpoczną funkcjonowanie w nowych lokalizacjach.

Poza nowoczesnym zapleczem dadzą możliwość zwiększenia liczby stanowisk intensywnej terapii z 9 do 13, a w przypadku leczenia chorób zakaźnych możliwość prowadzenia terapii w specjalistycznych boksach Meltzera (izolatki dla osób zagrożonych ciężkimi chorobami zakaźnymi).

Ta część inwestycji realizowana jest w ramach projektu – rozbudowy bryły A3, którego łączna wartość wynosi 30 mln zł. Jest on finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (14,45 mln zł), wkładu własnego (13,84 mln zł) oraz budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego (1,7 mln zł).

Zakup potrzebnego sprzętu był możliwy dzięki samorządowi województwa, który w ramach projektu ukierunkowanego na zwalczanie epidemii COVID-19 przeznaczył na ten cel z własnego budżetu oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 kwotę o wysokości 3,94 mln zł.

Głównym celem rozbudowy jest przede wszystkim poprawa dostępności do specjalistycznej opieki szpitalnej dla dzieci, a także poprawa warunków pobytu dla pacjentów oraz ich opiekunów.

W prezentacji obydwu oddziałów wzięli udział Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa oraz wicemarszałek Marcin Kuchciński.

(wwim)