Z myślą o najmłodszych pacjentach z Warmii i Mazur

W uroczystościach pięciolecia Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie uczestniczył Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie w 2014 roku dostosował Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz doposażył Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Otolaryngologii i Okulistyki.

Oddział jest ośrodkiem ponadregionalnym, a w zakresie kompleksowego leczenia wad wrodzonych i nowotworów części twarzowej czaszki u dzieci – unikalny w skali kraju. Co roku w Polsce rodzi się ok 500 dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia. Skuteczne leczenie rozszczepów zapobiega inwalidztwu, a dzięki zespołowemu leczeniu (chirurgia, ortodoncja, logopedia), daje dziecku możliwość normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Oddział posiada 10 łóżek.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 3,1 mln zł, z czego 3 mln to dotacja z budżetu województwa. Pozostała kwota to środki własne szpitala.

Oddział w liczbach:
Od momentu powstania Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi zwiększyła się liczba pacjentów leczonych we wszystkich zakresach, wchodzących
w skład oddziału:
– w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej: 991 w 2018 r. (744 w 2014 r.) – w zakresie otolaryngologii: 1229 w 2018 r. (1040 w 2014 r.)
– w zakresie okulistyki: 728 w 2018 r. (504 w 2014 r.)
Łącznie: w 2018 r. 2948 pacjentów (2288 pacjentów w 2014 r.)

W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyła się również liczba wykonywanych zabiegów operacyjnych:
– chirurgia szczękowo-twarzowa: 755 w 2018 r. (539 w 2014 r.)
– otolaryngologia: 902 w 2018 r. (793 w 2014 r.)
– okulistyka: 235 w 2018 r. (167 w 2014 r.)
Łącznie: w 2018 r. 1892 (1553 zabiegów w 2014 r.).

(wwim)