Z myślą o ochronie dziedzictwa kulinarnego na Warmii i Mazurach

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę rozstrzygającą otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2019 r. zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego.

W tegorocznej edycji konkursu pomoc finansową przyznano siedmiu organizacjom. Łącznie rozdysponowano kwotę niemal 60 tys. zł.

Wśród beneficjentów znalazły się:
– Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga”, która w Żytkiejmach zorganizuje „Święto Sękacza”,
– Spółdzielnia Socjalna „Bulwar”, która podczas festiwalu kulinarnego – Bulwa 2019, promować będzie spożywanie produktów i potraw z ziemniaków,
– Stowarzyszenie Kulturalne „Razem możemy więcej” z Rozóg, które zorganizuje w zagrodzie edukacyjnej w Tusinku warsztaty dla najmłodszych z zakresu zdrowego odżywiania, a także razem z dziećmi przygotuje film edukacyjny,
– Stowarzyszenie „Wspólny Dom” Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce, które zorganizuje Akademię Tradycji Kulinarnej i Pieczenia Chleba,
– „Bank Żywności” z Olsztyna, który zajmie się edukacją dietetyczną dzieci, rodziców i pedagogów,
– Fundacja Eurointegracja, która przygotuje wydarzenie medialne – pojedynek kulinarny „Tradycja i nowoczesność”,
– Fundacja na rzecz Rozwoju Polski Północno-Wschodniej IDEA, która zorganizuje Mazurski Festiwal czekolady.

(wwim)