Z powodu upału skrócono lekcji w niektórych szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej w specjalnym komunikacie informuje, że przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje zawieszenie zajęć w szkołach czy placówkach. Dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Wysokie temperatury mogą być traktowane jako takie zdarzenie. Z tego przywileju skorzystało także kilku dyrektorów szkół na terenie gminy Morąg.

Warunki atmosferyczne w kraju na przestrzeni ostatnich lat pokazały, że temperatury w maju i w czerwcu są wysokie. MEN uważa, że organ prowadzący szkołę wraz z dyrektorem odpowiadają za warunki funkcjonowania szkoły czy placówki, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Dyrektor szkoły wraz z organem prowadzącym powinni wyposażyć szkołę czy placówkę np. w rolety, żaluzje, zasłony, wiatrak, klimatyzator, źródełko wody pitnej, dystrybutor itp.

Zdaniem ministerstwa zawieszenie zajęć powinno być działaniem podjętym dopiero po wykorzystaniu innych sposobów zaradczych, niwelujących negatywne skutki wysokich temperatur.

W uzasadnionych przypadkach lekcję można skrócić do minimum 30 minut, ale zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć, o którym mowa wyżej.

Jak to wygląda w gminie Morąg?

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu  Lilianna Wyszkowska powiedziała nam, że po rozmowach z nauczycielami, rodzicami i po sprawdzeniu temperatury w klasach zdecydowała, po konsultacji z organem prowadzącym, na skrócenie w dniu dzisiejszym zajęć lekcyjnych od trzeciej godziny.

– Sprawdziliśmy także czy wszystkie dzieci przyniosły do szkoły wodę. Jeżeli ktoś by nie miał otrzymał ją w szkolnej stołówce. Jeżeli jutro będzie identyczna temperatura, to oczywiście również zostaną skrócone lekcje  – powiedziała Lilianna Wyszkowska.

Zajęcia skrócone zostały także w Szkole Podstawowej nr 1 w Morągu. Ósma godzina lekcyjna kończy się o 13.30.

– Rano sprawdzałem temperaturę w klasach i było 31 stopni, dlatego lekcje zostały skrócone – wyjaśnił Krzysztof Urbaszek, dyrektor SP 1.

W Szkole Podstawowej w Żabim Rogu zajęcia są skrócone już od wtorku. – Będzie tak aż do piątku. Nie ma 7 i 8 godziny lekcyjnej – poinformowała nas Małgorzata Tolak, dyrektor placówki .

Dyrektor SP w Słoneczniku Adam Giemza powiedział, że planowe zajęcia lekcyjne odbywają się codziennie do godz. 13.20. Szkoła zrezygnowała jedynie, do piątku,  z zajęć dodatkowych po godz. 13.20.

Urszula Sitek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu poinformowała, że zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji, choć nie wykluczyła, że we czwartek może być inaczej.

Dyrektor SP Łączno Dariusz Gościniak monitoruje sytuację. – U nas nie jest jeszcze tak źle. Kupiłem wczoraj kilka dodatkowych wiatraków – dodał. Jednak po ok 3. godzinach zadzwonił z informacją, że temperatura w klasach, zwłaszcza na piętrze przekracza 30 stopni, jutro i w piątek lekcje będą skrócone.

W sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Morągu dowiedzieliśmy się, że zajęcia odbywają się normalnie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z poradnikiem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Jak przetrwać upały”. Znajdują się w nim informacje dotyczące tego w jaki sposób chronić się przed upałami. Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu. Poradnik dostępny jest na stronie https://rcb.gov.pl/jak-przetrwac-upaly/

Warto śledzić także ostrzeżenia IMGW, które są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Instytutu.  Zamieszcza je także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na swoich profilach w mediach społecznościowych. Przypominamy również o nowym SMS-owym systemie ostrzegania przed nagłymi zagrożeniami: Alert RCB.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w ramach kampanii społecznej „Alert RCB – masz moc superbohatera”, opracowało informacje i materiały edukacyjne dla nauczycieli, które dostępne są na stronie internetowej: https://rcb.gov.pl/alertrcb/.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

(red.)