Z torów do muzeum. Wagon i urządzenia przypomną o historii kolei

Wagon techniczno-gospodarczy, urządzenia sterowania ruchem kolejowym i pulpity sterownicze zostały muzealnymi eksponatami. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały niewykorzystywane już urządzenia organizacjom promującym kolejowe tradycje. Dzięki współpracy PLK z samorządami, szkołami i jednostkami kulturalno-oświatowymi „wysłużony” sprzęt jest ciekawą informacją i atrakcją wystaw.

Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej zyskało nowy eksponat – wagon pasażerski typu 8a, wyprodukowany w 1958 roku. Został on przebudowany na potrzeby socjalne obsługi pociągu ratunkowego. Wkrótce trafi do zbiorów Muzeum Parowozowni Jarocin. Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej planuje przywrócić dawny blask nowemu eksponatowi. Wagon w porozumieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przejdzie renowację. Planowane jest częściowe zrekonstruowanie wnętrza. Wagon będzie można obejrzeć 15 czerwca podczas Dni Otwartych w Muzeum Parowozowni Jarocin.

Historia kolei w regionie

Do Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Miłośników Kolei trafiły urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Będą eksponatami w wieży wodnej w Olsztynie, gdzie już można oglądać przedmioty związane z historią regionalnej kolei. Do urządzeń nastawniczych, kartonowych biletów, szyn i central telefonicznych dołączyły podarowane przez PLK latarnie zwrotnicowe i dźwignie sygnałowe.

To nie jedyne darowizny przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nowego właściciela znalazły także wysłużone już dwa pulpity sterownicze. Trafiły one do Stowarzyszenie Historii Koluszek.

Teraz z kolei czas na muzea, edukację, szkolenia

Od 2015 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 66 razy przekazały niewykorzystywane już elementy infrastruktury kolejowej i nieużywany tabor do jednostek kulturalnych, oświatowych i ośrodków promujących kolejowe tradycje w różnych rejonach Polski. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym, szyny, urządzenia telekomunikacyjne czy nieużywane wagony zyskują drugie życie. Przedmioty cieszą pasjonatów historii, a uczniom pozwalają poznawać tajniki przyszłej pracy. Niektóre elementy uczestniczą w nauce historii lub stają się scenografią wystaw.
Więcej informacji:

– Kolejowy sprzęt w nowych rolach i miejscach

– Kolej w szkole i muzeum

– Pociąg do historii. Z torów do szkół i muzeum
(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)