Warmia i Mazury

Z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

Poznaliśmy wyniki otwartego konkursu na wykonywanie w 2020 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr XVI/291/20 w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na wykonywanie w 2020 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami z dnia 26 maja 2020 roku, rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz dokumentacji przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

  1. Wykaz ofert, które nie spełniają wymogów formalnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
    2. Wykaz ofert, które nie spełniają wymogów merytorycznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
    3. Wykaz ofert spełniających wymogi formalne i merytoryczne, uszeregowany wg wysokości oceny oferty, obejmujący oferty wybrane do realizacji wraz z kwotą udzielonej dotacji, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!