Warmia i Mazury

Z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.

Trzy oferty zostały zarekomendowane przez komisję konkursową do dofinansowania.
Łączna kwota dotacji, które zostaną przekazane z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej wynosi 30 tys. zł.

Pliki do pobrania:
– Uchwała Nr 17/297/24/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!