Warmia i Mazury

Zachowajmy dziedzictwo kulturowe na wiejskich obszarach

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza 16. edycję konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 marca 2021 roku.

W tegorocznej edycji konkursu samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 250 tys. zł. dla gmin aktywnych w inicjatywie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Maksymalna wysokość dotacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Ideą inicjatywy jest poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Na dofinansowanie nie mogą liczyć natomiast zadania związane z budową, modernizacją lub remontem dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych; modernizacją lub remontem pomieszczeń w budynkach; zakupem wyposażenia siłowni zewnętrznych i placów zabaw; remontem lub modernizacją elewacji lub dachów budynków.
Wszystkie zrealizowane inwestycje są przez lata wizytówką wiejskich obszarów. Czynią małe miejscowości terenami atrakcyjnymi do spędzania czasu wolnego, rekreacji czy rozwijania zainteresowań. przyznaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – W mieszkańcach zakorzeniła się chęć działania na rzecz lokalnego środowiska lokalnego i jednocześnie odpowiedzialność za jego rozwój. To oczywiście ma olbrzymie przełożenie na tożsamość regionalną. Cieszę się, że przedstawiciele wiejskich obszarów mają partnera w postaci samorządu województwa.

Zarząd województwa zarekomenduje projekty sejmikowi województwa, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Dodatkowe informacje – uprawnione do składania wniosków gminy i sołectwa biorące udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

– od 2012 roku:

http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/akty/14/5687/Zakwalifikowanie_solectw_do_Programu_Odnowy_Wsi_Wojewodztwa_Warminsko-__Mazurskiego___Wies_Warmii__Mazur_i_Powisla_miejscem__w_ktorym_warto_zyc/

– od 2014 roku:

http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/akty/14/7344/Zakwalifikowanie_solectw_do_Programu_Odnowy_Wsi_Wojewodztwa_Warminsko-Mazurskiego___Wies_Warmii__Mazur_i_Powisla_miejscem__w_ktorym_warto_zyc_____w_2014_roku/

– od 2019 roku

https://bip.warmia.mazury.pl/akty/13825/uchwala-w-sprawie-wyboru-gmin-wiejskich-i-miejsko-wiejskich-ktore-utworzyly-solectwa-do-wspolpracy-w-inicjatywie-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-dotyczacej-odnowy-wsi-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-od-2019-roku.html

DO POBRANIA:
– Regulamin konkursu
– Załącznik do regulaminu – wzór wniosku
– Załącznik do regulaminu – wzór umowy
– Załącznik do regulaminu – procedura zmiany umowy
– Załącznik do regulaminu – wzór sprawozdania

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!