Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg od strony ul. Przemysłowej

Została zakończona inwestycja, realizowana przez Gminę Morąg: zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg od strony ul. Przemysłowej.  Zadanie wykonane było ze środków unijnych oraz własnych gminy.

Projekt uzyskał dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej: „Zagospodarowanie brzegu jeziora Skiertąg w Morągu poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej”.

– Jest to drugi ruch wykonany w kierunku jeziora Skiertag. Pierwszy był wybudowany przed laty pomost od strony osiedla Zatorze. W bardzo oszczędny sposób urządziliśmy tam plażę. W przypadku ul. Przemysłowej był to bardziej poważniejszy zakres ubiegania się o środki unijne. Wartość projektu: to kwota 1 262 000 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej to 817 000 zł. Bardzo się cieszę, że takie dofinansowanie otrzymaliśmy – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

Zakres wykonywanych prac tej inwestycji obejmował: budowę drogi dojazdowej, drogi żwirowej (ciągu komunikacyjno -pieszo-spacerowego) oraz parkingu z wydzielonymi miejscami dla niepełnosprawnych, budowę ciągów pieszo-spacerowych, boiska do piłki siatkowej, wykonanie odwodnienia, usunięcie zakrzaczeń, budowę pomostu rekreacyjnego w kształcie litery T: prostopadle do linii brzegowej 27 m, część równoległa – 28 m, szerokość pomostu – 3 m, wyposażonego w drabinki, kładki dla pieszych, lampy oświetlenia hybrydowego, elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, urządzenia reakreacyjno – zabawowe, monitoring wizyjny, instalacja dwóch toalet, montaż stojaków na rowery, wykonanie oświetlenia terenu.

– Wybudowana została także drewniana kłada nad rowem, który odwadnia teren. Cały teren posiada monitoring wizyjny. Zainstalowane są dwie kamery. Krąg taneczny, biesiadny, który istniał do tej pory został odnowiony. Pojawiły się nowe ławy i stoły. Pozostał też krąg na ognisko. Inwestycję przekazaliśmy mieszkańcom i turystom do użytkowania – dodaje Tadeusz Sobierajski.

(red./fot. dw)