Warmia i Mazury

Zajmowanie miejsc przez osoby z niepełnosprawnością w pociągach Intercity

PKP Intercity zapewnia miejsca uprzywilejowane dla osób z niepełnosprawnościami. Gdzie je znaleźć i jak zarezerwować?

Miejsca znajdują się najbliżej drzwi wejściowych. W zależności od rodzaju wagonów rezerwowany jest co najmniej jeden przedział w wagonie klasy 2 lub co najmniej 6 miejsc w wagonach bezprzedziałowych tej klasy i w pociągach EZT.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą zarezerwować te miejsca najpóźniej na 24 godziny przed odjazdem pociągu. Po tym terminie miejsca są udostępniane do ogólnej sprzedaży i mogą je rezerwować również inni podróżni.

W przypadku przejazdu pociągiem EIP, osoby z niepełnosprawnościami lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej poruszające się na wózku, mogą nabyć bilet u konduktora w pociągu. Zamiar przejazdu danym pociągiem EIP należy zgłosić konduktorowi przed wejściem do pociągu.

Więcej szczegółów:

W pociągach odpowiednio oznaczonych na plakatowych rozkładach jazdy dostępnych na stacjach lub na stronie internetowej www.portalpasazera.plotwiera się w nowym oknie, w wagonach z miejscami do siedzenia, w zależności od rodzaju wagonów znajdujących się w składzie pociągu, rezerwuje się miejsca dla osób z niepełnosprawnością nieporuszających się na wózku inwalidzkim:

co najmniej jeden przedział w wagonie klasy 2 (i w niektórych wagonach klasy 1 – wykaz pociągów, w których kursują takie wagony wskazany jest na stronie internetowej) w każdej relacji – w pociągach zestawionych z wagonów z przedziałami;

co najmniej 6 miejsc – w pociągach zestawionych z wagonów bezprzedziałowych klasy 2 i w pociągach zestawionych z elektrycznych zespołów trakcyjnych;

– usytuowane najbliżej drzwi wejściowych. Miejsca te dostępne są, wyłącznie dla tych osób najpóźniej na 24 godziny przed odjazdem pociągu. Po tym terminie miejsca są udostępniane do ogólnej sprzedaży i mogą je rezerwować również inni Podróżni.

W pociągach odpowiednio oznaczonych w rozkładzie jazdy, w wagonach z miejscami do siedzenia wyznacza się miejsce/miejsca dla osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim, podróżującej samodzielnie lub z opiekunem. Miejsca te dostępne są w sprzedaży wyłącznie dla tych osób do czasu ich wyczerpania (bez ograniczeń czasowych) i tylko te osoby mogą je zajmować. Z tych miejsc nie mogą skorzystać inne osoby.

Na przejazd pociągiem EIP osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej poruszająca się na wózku inwalidzkim, która przed rozpoczęciem podróży nie nabyła biletu (dla siebie i/albo dla opiekuna/przewodnika), może nabyć bilet(-y) u konduktora w pociągu EIP – o ile miejsca wyznaczone dla takich osób w danym pociągu są jeszcze wolne.

Zamiar przejazdu danym pociągiemEIP należy zgłosić konduktorowi przed wejściem do pociągu.

Miejsca do leżenia

W pociągach odpowiednio oznaczonych w rozkładzie jazdy kursują wagony z miejscami do leżenia lub sypialnymi w przedziale 2-osobowym dostosowane dla osoby z niepełnosprawnością poruszającej się na wózku inwalidzkim, podróżującej samodzielnie lub z opiekunem. Miejsca te dostępne są w sprzedaży wyłącznie dla tych osób do 24 godzin przed odjazdem pociągu, jeżeli nie zostaną zajęte, są udostępniane do ogólnej sprzedaży i mogą je rezerwować również inni Podróżni.

Na przejazd w wagonie z miejscami do leżenia osoba niepełnosprawna, podróżująca z psem przewodnikiem lub z psem asystującym, jest zobowiązana wykupić wszystkie miejsca w danym przedziale oraz bilety na przejazd.

Zajmowanie dodatkowych miejsc

Do zajęcia miejsca do siedzenia w wagonie regularnego kursowania uprawniony jest Podróżny z ważnym biletem na przejazd, na którym wskazane jest to miejsce albo posiadający bilet dodatkowy ze wskazaniem danego miejsca. Podróżny, który chce zająć dodatkowe miejsce, zobowiązany jest wykupić bilet jednorazowy normalny ze wskazaniem miejsca.

Przejazd w oddzielnym wagonie włączonym do pociągu regularnego kursowania może odbyć się w miarę możliwości eksploatacyjnych Spółki. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek najpóźniej na 14 dni przed terminem zamierzonego wyjazdu.

Więcej informacji w zakładce Wagony i pociągi na zamówienie .

(PKP Intercity)

 

error: Nie kopiuj!!!