Warmia i Mazury

Zakończenie szkolenia specjalistycznego „Technik Kryminalistyki”

W Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przybyło czterech nowych Techników Kryminalistyki. Kandydaci odbyli trzymiesięczne szkolenie w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Krajowa Administracja Skarbowa wzbogaciła się o 4 nowych techników kryminalistyki.

Zakończyła się XXVIII edycja szkolenia specjalistycznego adresowanego do kandydatów na to stanowisko, organizowanego przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

W szkoleniu uczestniczyło 12 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 4 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, którzy zostali wytypowani do udziału po odbyciu warsztatów przygotowawczych organizowanych przez Centrum Kompetencyjne Technik Kryminalistycznych WMUCS w Olsztynie.

W trakcie trzymiesięcznego szkolenia, słuchacze byli kształceni pod kątem skutecznego wykorzystania wiedzy i umiejętności w zakresie ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych oraz przekształcania ich w dowody procesowe. Doskonalili posługiwanie się sprzętem w miejscach badanych zdarzeń. Nabywali umiejętności niezbędne w realizacji czynności procesowo-kryminalistycznych, operacyjno-śledczych oraz właściwego formułowania wniosków.

Trzymiesięczny okres szkolenia został zwieńczony egzaminem, w trakcie którego zweryfikowano wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu techniki i fotografii kryminalistycznej. Wyniki osiągnięte podczas egzaminu potwierdziły bardzo dobre przygotowanie do pełnienia obowiązków na stanowisku technika kryminalistyki.

(KAS Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!