Warmia i Mazury

Zakorzenione – liderki dla środowiska

Trwa nabór do projektu dla kobiet z terenów wiejskich działających na rzecz przyrody.

Zakorzenione to program edukacyjny skierowany do sołtysek i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, które mają pomysły na działania na rzecz środowiska w swoich miejscowościach.

Program adresowany jest do liderek w województwach: podlaskim, lubelskim warmińsko-mazurskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, na Kaszubach i we wschodniej części Mazowsza.

Założeniem programu jest wspieranie inicjatyw, które angażują lokalną społeczność w podejmowanie przedsięwzięć na rzecz przyrody i środowiska.

Autorki wszystkich zakwalifikowanych projektów otrzymają wsparcie merytoryczne, a dodatkowo minimum 40 projektów zostanie dofinansowanych kwotą do 3 tysięcy złotych.

W ramach programu odbędą się webinary, konsultacje z ekspertami, spotkania regionalne, a także wydarzenia sieciujące liderki, organizacje i partnerów.

Nabór na projekty trwa do 2 lipca 2023 roku.

Więcej informacji: https://nawzajem.pl/zakorzenione

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!