Zapoznaj się z komunikatem PAN o zmianach klimatu

Zespół doradczy do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk wystosował Komunikat 01/2020 na temat zmiany klimatu i gospodarki wodnej w Polsce.

Nakreślony jest tam wpływ zmiany klimatu na bilans wodny oraz gospodarkę wodną Polski, a także przedstawia rozwiązania łagodzenia negatywnych skutków zmiany klimatu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTEM

(wwim)