Zaprezentuj potencjał gospodarczy i inwestycyjny regionu

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza wszystkich przedsiębiorców z Warmii i Mazur do udziału w wielobranżowej przyjazdowej misji gospodarczej dla przedsiębiorców z Austrii i Niemiec.

Celem organizacji misji jest wsparcie w nawiązaniu relacji biznesowych z przedsiębiorcami z regionu Warmii i Mazur, prezentacja potencjału gospodarczego województwa pod kątem pozyskania partnerów eksportowej wymiany handlowej.

Ważne jest również budowanie wizerunku Warmii i Mazur, jako regionu atrakcyjnego w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz również wiarygodnego partnera biznesowego.

Spotkanie odbędzie się 29 maja 2019 roku w Hotelu Kur*** (ul. Kajakowa 2) w Olsztynie. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 maja.

Misja realizowana jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2017+”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur”, Działanie 1.4 „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałanie 1.4.1 „Promocja gospodarcza regionu”.
WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)