Zaproszenie na spotkanie „Włączenie społeczne – wyzwania”

Najbliższe spotkanie Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy, działającej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020, które odbędzie się 27 lutego, będzie poświęcone wyzwaniom związanym z wdrażaniem Osi 11 Programu. Do udziału zaprasza się realizatorów projektów w obszarze włączenia społecznego, w szczególności organizacje pozarządowe zakorzenione w społecznościach lokalnych.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, w imieniu Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy działającej w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, serdecznie zaprasza na spotkanie pt. „Włączenie społeczne – wyzwania”, które odbędzie się 27 lutego 2019 r. o godz. 10.00. Miejsce spotkania to Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kopernika 89/91, sala nr 20 (niski parter).

Zaproszenie skierowane jest do realizatorów projektów dot. włączenia społecznego w ramach RPO WiM 2014-2020, zwłaszcza tych zakorzenionych w społecznościach lokalnych. Celem spotkania jest dyskusja nt. merytorycznych aspektów wdrażania projektów w obszarze włączenia społecznego. Chcemy się zastanowić, jakie działania i metody pracy są najskuteczniejsze, ale też jakie można wprowadzić zmiany, czy rozwiązania dot. metod pracy dla kolejnych grup wymagających wsparcia. Dyskusja będzie miała charakter praktyczny, tzn. nastawiony na zebranie konkretnych propozycji i rozwiązań. Planujemy wykorzystać je nie tylko w procesie reprogramowania obecnego RPO WiM 2014-2020, ale również do projektowania nowego programu. Dlatego też prosimy o dyskusję w swoim gronie i przygotowanie konkretnych pomysłów, rozwiązań, które będzie można poddać dyskusji.
Spotkanie poprowadzą członkowie Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku pracy – Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Bartłomiej Głuszak, Prezes Federacji FOSa, Przewodniczący Grupy roboczej.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 22 lutego br. na adres s.lipner@federacjafosa.pl. (rowop)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.