Zaproszenie na warsztaty w zakresie równego traktowania płci

Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. równego traktowania oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką praw obywatelskich do uczestnictwa w warsztatach, których celem jest wypracowanie wniosków i rekomendacji w zakresie równości szans płci. Warsztaty odbędą się 8 października 2019 roku w Olsztynie w trzech grupach zadaniowych.

Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”. Założeniem projektu jest wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy na rzecz horyzontalnego wdrażania polityki równego traktowania ze względu na płeć w podmiotach administracji rządowej. W ramach projektu zostanie wypracowany spójny system wspierający wojewódzką oraz centralną administrację rządową, w szczególności Koordynatorów i Pełnomocników ds. Równego Traktowania. Wzmocniona zostanie także dzięki projektowi współpraca z organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi w zakresie wdrażania polityki równego traktowania oraz trudności w tym zakresie.

Jednym z elementów projektu jest zorganizowanie cyklu 48 spotkań grup roboczych (po 3 spotkania na województwo) z udziałem Wojewódzkich Pełnomocników, ekspertów z zakresu równego traktowania, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych.

W województwie warmińsko-mazurskim spotkania grup roboczych zaplanowano na 8 października 2019 r.  w godz. 8:00-16:30 w Hotelu Dyplomat, ul. Erwina Kruka 28, 10-540 Olsztyn  z podziałem na 3 spotkania warsztatowe:

8:00 – 11:00 – I grupa skupia się na pracach warsztatowych z zakresu otoczenia zewnętrznego;

10:00 – 13:00 – II grupa – skupia się na stworzeniu zakresu zadań i kompetencji Pełnomocnika oraz na ścieżce komunikacji z interesariuszami;

13:30 – 16:30 – III grupa – skupia się na wypracowaniu konkretnych rekomendacji, projektów w zakresie równego traktowania możliwych do zaimplementowania na poziomie regionalnych i lokalnych dokumentów.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 6 października 2019 r. (decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w grupach roboczych oraz catering podczas ich trwania jest bezpłatny.

Mogą Państwo wziąć udział w dwóch grupach roboczych lub tylko w jednej. Za każdym razem jednak należy wypełnić formularz zgłoszeniowy z wyborem odpowiedniej grupy, dostępny pod linkiem: https://rownosc.pbs.pl/zgloszenia/warminsko-mazurskie

Informację o zakwalifikowaniu na spotkania otrzymają Państwo mailowo.

W załączeniu znajdą Państwo program grup roboczych. Natomiast więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie https://rownosc.pbs.pl/

Program_spotkań_grup_roboczych_warminsko-mazu.pdf

(rowop)