Zaproszenie na XI Elbląską Konferencję Ekonomii Społecznej

Tematem przewodnim spotkania zaplanowanego na 15 lutego 2019 r. w godz. 11.00-14.30 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu są modele realizacji usług społecznych. Jednym z prelegentów wydarzenia będzie dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP, który omówi projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych w centrach usług społecznych.

Usługi społeczne to obecnie dynamicznie rozwijający się dział polityki społecznej w krajach Unii Europejskiej. Wiele zjawisk społecznych, takich jak starzenie się społeczeństwa, czy osłabienie więzi międzypokoleniowych powodują wzrost zapotrzebowania na odpowiadające na te potrzeby usługi. O projekcie ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (do pobrania poniżej), modelach rozwiązań w tym zakresie oraz ich wdrażaniu mówić będą podczas Konferencji zaproszeni goście.

Program XI Elbląskiej Konferencji Ekonomii Społecznej

Ratusz Staromiejski (sala 100, I piętro), Elbląg, ul. Stary Rynek 25

10.30  Rejestracja, bufet kawowy
11.00  Otwarcie Konferencji

           Usługi społeczne w regionie
Wiesława Przybysz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie
Prezydencki projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych w centrach usług społecznych
Dr hab. Marek Rymsza, doradca Prezydenta RP
           Pytania z sali
           Bezpieczna Przyszłość – kręgi wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną (model kanadyjski)
Joanna Cwojdzińska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku
           Bezpieczna Przyszłość – budowanie kręgów wsparcia w Elblągu (wdrażanie modelu kanadyjskiego)
Aleksandra Kojtych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu
 Nowe metody pracy w usługach społecznych
Bartłomiej Głuszak, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa
Oferta Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu
Maciej Bielawski, Stowarzyszenie ESWIP
13.00  Przerwa kawowa
13.30  Panel dyskusyjny z udziałem dr hab. Marka Rymszy na temat modelu współpracy podmiotów realizujących usługi społeczne
14.30  Podsumowujący lunch

Udział w wydarzeniu należy potwierdzić do 13 lutego 2019 (środa), wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Osobą kontaktową jest Rafał Narnicki, tel.: 55 236 27 16, e-mail: r.narnicki@eswip.pl

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej”, realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Adelfi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

projekt_ustawy_o_realizowaniu_uslug_spolecznyc.pdf

(rowop)