Zasady ubiegania się o przedłużenie licencji trenerskiej

Zgodnie z najnowszą uchwałą PZPN, informujemy, że trenerzy, którym z dniem 31.12.2022 kończy się ważność licencji trenerskiej mogą aplikować o jej przedłużenie poprzez portal PZPN24 – Komisja zwyczajna.

Termin składania wniosku – 31.12.2022 do godziny 23:59

Termin rozpatrzenia wniosku – 05.01.2023

Licencje UEFA B, Grassroots C należy składać do Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, natomiast UEFA PRO i UEFA A do Komisji Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Do wniosku należy dołączyć:

aktualne zaświadczenie o niekaralności z sądu (KRK) – zaświadczenie ważne jest 180 dni od daty wydania

dokształcanie trenerów w liczbie 15 godzin w ciągu 3 lat. Godziny ze szkoleń są aktualizowane na bieżąco na kontach trenerów. Każdy trener może sprawdzić na swoim koncie trenerskim liczbę godzin z odbytych szkoleń.

Opłaty za licencję dokonujemy po otrzymaniu informacji od komisji o akceptacji wniosku, na wskazane w mailu konto.

Opłaty za licencje przyznane w trybie zwyczajnym:

– UEFA B – 300 zł (licencja na 3 lata)

– Grassroots C – 150 zł (licencja na 3 lata)

Trenerom, którzy z różnych przyczyn nie złożą wniosku na komisję zwyczajną lub nie otrzymali licencji w trybie zwyczajnym, przysługuje prawo złożenia wniosku (w dowolnym terminie) na komisję nadzwyczajną od 15 stycznia 2023. Złożenie wniosku na komisję nadzwyczajną nie zwalnia z obowiązku wymaganej liczby godzin dokształcania.

Opłaty za licencje przyznane w trybie nadzwyczajnym:

– UEFA B – 900 zł (licencja na 3 lata)

– Grassroots C – 450 zł (licencja na 3 lata)

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Kształcenia i Licencjonowania Trenerów Marcin Przybyliński, tel. 697-727-033

Przypominamy, że posługiwanie się niewłaściwą lub nieaktualną licencją wiąże się z konsekwencjami dyscyplinarnymi wobec trenera i klubu.

Instrukcja składania wniosku Pobierz

(wmzpn)