Zawodnicy MUKS Victoria Morąg na obozie w Pucku

Lipiec był pracowity dla zawodników MUKS Victoria Morąg, którzy przebywali na tygodniowym obozie profilaktyczno-sportowym w Pucku.

Wyjazd na obóz jest świetną okazją do trenowania oraz wymiany doświadczeń z zawodnikami z różnych klubów, którzy w tym czasie przebywali na zgrupowaniu. Jest to czas zabawy, wymiany poglądów, przyjaźni obozowych, ale również czas wytężonej pracy. Oprócz trenerów z naszego kraju na zgrupowaniu przebywała również grupa trenerów koreańskich z Taekwondo Peace Corps, którzy również prowadzili zajęcia z zawodnikami morąskiej Victorii. Oprócz treningów taekwondo były również wycieczki, wyjścia na plażę oraz zajęcia z windsurfingu, które bardzo spodobały się młodzieży. Nasza młodzież podczas obozu radziła sobie znakomicie, chociaż treningi 4 razy dziennie dla osób mniej wytrenowanych były sporym  obciążeniem. Jako trenerzy jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych zawodników, ich zaangażowania, zacięcia i pracowitości, która dobrze rokuje na przyszłość. Większość radziła sobie bardzo dobrze a trenerzy widzą jak ważne są takie wyjazdy.

Dziękujemy za dofinansowanie naszego obozu z budżetu Gminy Morąg, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

(Bartosz Małecki)