Zawody sportowo-obronne klas mundurowych w Morągu

Wojewoda Warmińsko-Mazurski  wziął udział w zawodach sportowo-obronnych klas mundurowych. Wydarzenie odbyło się na terenie morąskiej jednostki wojskowej i stanowiło wojewódzkie eliminacje do V Centralnego Zlotu Klas Mundurowych 2019.

Celem realizacji zawodów jest promocja sportów obronnych i współzawodnictwa sportowego wśród młodzieży. Chodzi także o popularyzację służby wojskowej oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole i wyrabianie cech charakteru przydatnych w wojsku.

Według zapowiedzi MON od września 2019 r. w każdym powiecie powinna działać szkoła średnia prowadząca certyfikowane wojskowe klasy mundurowe. Certyfikowane, czyli opierające się na ujednoliconym programie zarówno szkoleniowym, jak i wychowawczym.

Pilotaż programu certyfikowanych klas mundurowych rozpoczął się w trwającym roku szkolnym. 57 placówek uczestniczących w tym przedsięwzięciu MON wybrało spośród prawie 250 szkół, które się zgłosiły.

Celem pilotażu jest wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w siłach zbrojnych szkolenia wojskowego.

Według wcześniejszych zapowiedzi MON pilotaż ma trwać dwa lata – przez dwa semestry w II klasie i semestr w III klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Ma on obejmować zajęcia teoretyczne i praktyczne, także na poligonach, co ma się odbywać przy wsparciu wojska i instytucji podległych ministerstwu.

MON zapowiadało, że absolwenci klas uczestniczących w programie będą mogli po ukończeniu nauki przejść trwające kilka tygodni szkolenie na poligonie. Ma ono kończyć się przysięgą wojskową i przeniesieniem do rezerwy. Według zapowiedzi uczniowie po przeszkoleniu w klasach mundurowych będą też mieli pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej lub do Wojsk Obrony Terytorialnej (potwierdził to w piątek szef MON). Natomiast przy ubieganiu się o miejsce na studiach na uczelniach wojskowych będą mogli liczyć na dodatkowe punkty na egzaminach wstępnych.

(UW Olsztyn)