„Zawsze chciałam pomagać innym” – wizyta policjantki w SP1

W ramach programu „ Zawsze marzyłem, aby zostać…” uczniów z klasy IIIA odwiedziła policjantka z Komisariatu Policji w Morągu. Zaproszony gość bardzo ciekawie wprowadził uczniów w temat wyboru swojej ścieżki zawodowej.

W swojej opowieści policjantka zwróciła uwagę na dziecięce marzenia oraz potrzebę pomagania innym ludziom. Poza tym, bazując na swoim doświadczeniu wskazała blaski i cienie swojej pracy. Funkcjonariuszka przybliżyła także zadania, jakie mogą pełnić policjanci na służbie, poruszyła również tematykę zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Uczniowie w pełnym skupieniu słuchali wypowiedzi, zadawali pytania. Dziewczynki uznały, że bycie policjantką i do tego jeszcze mamą, to bardzo trudna rola. Jednak jak się okazuje, jeśli bardzo czegoś pragniemy, jesteśmy w stanie wszystko osiągnąć. (tekst i fot. Justyna Rogozińska SP1 w Morągu)