Warmia i Mazury

Zawsze reaguj na przemoc wobec dzieci

19 listopada obchodzony jest „Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci”. Powstał w 2001 roku z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji Światowy Szczyt Kobiet (Women’s World Summit Foundation).

Ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci.

W ramach koalicji organizacje inicjują obchody tego dnia, organizują akcje, adresują postulaty i rekomendacje dotyczące praw dziecka skierowane do rządów swoich krajów. W Polsce organizacją koalicji jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Aby przeciwdziałać przemocy wobec dzieci organy rządowe oraz organizacje pozarządowe podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

Krzywdzenie najmłodszych to bardzo poważny i powszechny problem. Każdego dnia tysiące dzieci staje się ofiarami przemocy – fizycznej, psychicznej i seksualnej.

Najmłodsi są także wykorzystywani do celów komercyjnych (żebractwo, przymusowa praca, prostytucja).

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!