Zbiórka artykułów szkolnych przez PCK

ODDZIAŁ REJONOWY PCK W MORĄGU OD 19 SIERPNIA DO 31 SIERPNIA PROWADZI ZBIÓRKĘ ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH Z PRZEZNACZENIEM DLA DZIECI Z RODZIN UBOGICH. Więcej szczegółów na plakacie.

„Wyprawka dla żaka” to autorska kampania Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowana po raz pierwszy w Łodzi w 2000 r. Jej celem jest wyposażenie dzieci z rodzin niewydolnych finansowo w wyprawki szkolne. Początek roku szkolnego jest dla wielu uczniów bardzo stresującym momentem. Dzieci przychodząc do szkoły często nie mają potrzebnych przyborów szkolnych i ubrań, co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie w grupie i naukę. Wynika to zazwyczaj ze złych warunków materialnych rodziny. Najgorzej sytuacja ta przedstawia się w rodzinach dysfunkcyjnych, które nie zawsze spełniają warunki umożliwiające im uzyskanie pomocy finansowej z różnych placówek pomocy społecznej. Wtedy wsparcie od organizacji charytatywnych jest jedynym, które uzyskują.

Kampania „Wyprawka dla Żaka” od początku spotyka się z ogromnym zainteresowaniem społecznym i prowadzona jest z dużym zaangażowaniem wolontariuszy i pracowników całej organizacji. Od kilku lat w czasie wakacji Zarządy Okręgowe i Rejonowe organizują różne akcje, podczas których zbierają fundusze na zakup wyprawek.

Adresatami kampanii są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych pochodzących z rodzin, które borykają się z problemami materialnymi. Na początku września każdy uczeń otrzymuje od PCK plecak, w którym znajdują się zeszyty, przybory szkolne, bloki rysunkowe, kredki, plastelina itp.

(PCK)