Zbiórka finansowa na usuwanie skutków pożaru

W nocy 16 października wybuchł pożar w Kuźni Społecznej. To miejsce stworzone przez Bank Żywności w Olsztynie.

Jest to organizacja społeczna, która od prawie 20 lat działa na rzecz osób potrzebujących, niemarnowania jedzenia i na rzecz środowiska.
Spaleniu uległa 1/3 budynku, a 1/4 zaczadzeniu. Część powierzchni została zalana podczas akcji ratowniczej. Strażacy oszacowali wstępnie straty na 5 mln zł.

Organizacja społeczna nie ma stałego finansowania zewnętrznego. Utrzymuje się z grantów, dotacji, darowizn i z własnej działalności. Odbiera codziennie ze sklepów nadwyżki żywności i przekazuje je innym organizacjom społecznym. Tylko w zeszłym roku potrzebujący otrzymali prawie 2,5 tys. ton żywności, którą w części została uratowana ze sklepów przed zmarnowaniem.

Z pożaru udało się odzyskać dokumenty księgowe, kadrowe i po części projektowe.

Obecnie organizowana jest zbiórka finansowa na usuwanie skutków pożaru.

Zachęcamy do wpłacania pieniędzy przez zbiórkę uruchomioną na fb: https://www.facebook.com/donate/502540110300651/10157788845717509/
i poprzez bezpośrednią wpłatę na konto Banku Żywności w Olsztynie:

Bank Żywności w Olsztynie
06 1930 1611 2400 0400 4551 0005
Tytuł wpłaty: „Gasimy pożar„

Organizatorzy zapraszają również do wystawiania przedmiotów na licytację: https://www.facebook.com/groups/406679523583660/

Cały zysk z licytacji zostanie przeznaczony na usuwanie skutków pożaru, których nie pokryje ubezpieczenie.

(wwim)