Zbiórka odpadów rolniczych – inwentaryzacja

W związku z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, którego beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego  Burmistrz Morąga informuje, że przeprowadzana jest inwentaryzacja ilości posiadanych do usuwania odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej gospodarstw rolnych, zlokalizowanych na terenie gminy Morąg.

Niniejsza inwentaryzacja jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o udzielenie dotacji w ramach ww. programu.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty  transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych białej i czarnej, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz worków typu Big Bag.

Wobec powyższego, zainteresowani producenci rolni prowadzący gospodarstwo rolne, działający na terenie gminy Morąg winni złożyć stosowne informacje dotyczące ilości posiadanych do usuwania ww. odpadów na moment złożenia informacji. Druk formularza dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Morągu  bip.morag.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu w pokoju nr 14.

Formularze należy składać w Urzędzie Miejskim w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg (punkt informacyjny) osobiście lub pocztą w terminie do 29 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu informacji do tutejszego Urzędu).

Informacje złożone po wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Formularz zgłoszeniowy

(UM Morąg)