Zdrowie w środowisku pracy

Są nowe komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Komunikaty V i VI Komisji ds. NDS i NDN dotyczą wartości dopuszczalnych stężeń ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw. Tym samym Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE. Proponowane jest rozszerzenie listy o kolejnych 50 szkodliwych czynników do 2020 r.
Komunikat V i VI Komisji z załącznikami.pdf

(WSSE Olsztyn)