Zebrania wyborcze sołtysów i rad sołeckich oraz zarządów osiedli

Terminarz wiejskich zebrań wyborczych sołtysów i rad sołeckich oraz zarządów osiedli w Gminie Morąg w 2019 roku.

1.Antoniewo,13 maja, godz. 17.00, Ośrodek Szkolno-Wych. w Szymanowie
2.Kretowiny, 14 maja, godz. 17.00, mieszkanie sołtysa
3.Bogaczewo, 15 maja, godz. 17.00, świetlica wiejska
4.Kruszewnia,16 maja, godz. 17.00, Urząd Miejski s. 26
5.Bożęcin, 17 maja, godz. 17.00, świetlica wiejska
6.Królewo, 20 maja, godz. 17.00, świetlica wiejska
7.Bramka, 21 maja, godz. 17.00, świetlica wiejska
8.Łączno, 22 maja, godz. 17.00, świetlica wiejska
9.Chojnik, 23 maja, godz. 17.00, świetlica wiejska
10.Maliniak, 24 maja, godz. 17.00, świetlica wiejska
11.Gubity, 27 maja, godz. 17.00, mieszkanie sołtysa
12. Niebrzydowo Wielkie, 28 maja, godz. 17.00, świetlica wiejska
13.Gulbity, 29 maja, godz. 17.00, świetlica wiejska
14.Raj, 30 maja,godz. 17.00, świetlica wiejska
15.Jędrychówko, 31 maja, godz. 17.00, świetlica MPZN
16.Ruś, 03 czerwca, godz. 17.00, świetlica straży
17.Tątławki, 04 czerwca, godz. 17.00, mieszkanie sołtysa
18.Wilnowo, 05 czerwca, godz. 17.00, świetlica wiejska
19.Złotna, 06 czerwca, godz. 17.00, świetlica wiejska
20.Żabi Róg, 07 czerwca, godz. 17.00, świetlica wiejska (wieś)
21.Słonecznik, 24 czerwca, godz. 17.00, świetlica wiejska
22.Kujawska, 10 czerwca, godz. 17.00, Urząd Miejski sala 26
23.Pułaskiego, 11 czerwca, godz. 17.00, Urząd Miejski sala 26
24.Sienkiewicza, 12 czerwca,. godz. 17.00, Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej „Narie” ul. Leśna 22
25.Stare Miasto, 13 czerwca, godz. 17.00, Ratusz Miejski

(red./ UM Morąg)