AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Zgłaszanie szkód rolniczych spowodowanych suszą

W związku z wzrastającym zagrożeniem suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie przypomina, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę ( nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych w wyniku suszy) producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.

Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Aplikacja jest dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r. lub po wpisaniu w przeglądarce internetowej hasła Zgłoś szkodę rolniczą. Sporządzanie protokołu odbywa się wyłącznie poprzez publiczną aplikację, tzn. bez udziału Komisji gminnych szacujących  straty, powołanych zarządzeniami właściwego miejscowo Wojewody.  Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany. Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej, do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń. Protokół oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez suszę po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych. Elektroniczny wniosek o oszacowanie strat umożliwia producentowi rolnemu wybranie upraw poszkodowanych przez suszę spośród upraw zgłoszonych do ARiMR we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Z kolei dane o liczbie zwierząt z IRZplus umożliwią weryfikację wprowadzanych przez producentów rolnych danych o liczbie zwierząt w gospodarstwie rolnym. Dane te są niezbędne do wyliczenia wartości produkcji roślinnej i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego. Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy producent rolny składa za pomocą publicznej aplikacji do dnia 15 października roku wystąpienia suszy. Jeśli straty w gospodarstwie rolnym będą niższe niż 30%, aplikacja odrzuci protokół, podając informację, iż „Ustalony w protokole poziom strat poniżej 30% nie spełnia wymogów do ubiegania się o pomoc publiczną”. Jednocześnie informuję, że w przypadku szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym, straty szacowane są tak jak dotychczas, przez komisje powołane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego. W związku z powyższym producenci rolni powinni kierować wnioski o oszacowane szkód spowodowanych tymi zjawiskami do urzędów gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, zgodnie z informacją zamieszczoną na wzorach wniosków, tj. do gminy gdzie znajduje się siedziba gospodarstwa ( wzór nr 1), a jeżeli grunty gospodarstwa położone są na terenie innej gminy lub gmin w województwie warmińsko — mazurskim, w których jednocześnie wystąpiły szkody ( wzór nr 2 – uproszczony). Wzory wniosków, zasady szacowania szkód, prezentacja – praktyczne wskazówki przy sporządzaniu protokołu przez komisję w 2021 roku oraz zarządzenia Wojewody Warmińsko — Mazurskiego o powołaniu komisji umieszczone są na stronie internetowej Warmińsko — Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce >> Co robimy» Sprawy z zakresu ochrony środowiska, przyrody oraz rolnictwa>> Rolnictwo. Zachęcam do zapoznania się z publikowanymi, co dekadę przez [UNG w Puławach, raportami z monitoringu suszy rolniczej, które obrazują zagrożenie suszą upraw rolnych w poszczególnych gminach województwa warmińsko — mazurskiego.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!