Warmia i Mazury

Zgłoś propozycję nowych inteligentnych specjalizacji

Zgodnie z przyjętymi przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego „Zasadami identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego” informujemy o możliwości zgłaszania propozycji nowych inteligentnych specjalizacji województwa.

Inteligentne specjalizacje rozumiane są jako „obszary gospodarcze”, bazujące na potencjale naukowym i badawczo-rozwojowym wykształconym w regionie, a także na innych regionalnych przewagach rozwojowych, skoncentrowane na niewielkiej liczbie priorytetów, oparte na obiektywnych danych i dowodach.

Podstawowym założeniem koncepcji IS jest podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności regionów na bazie ich potencjału endogenicznego i firm w branżach już w nich funkcjonujących. Mogą to być zarówno specjalizacje w ramach jednego sektora, jak i przedsięwzięcia międzysektorowe pozwalające na osiągniecie specyficznej przewagi konkurencyjnej.

W poprzednich latach województwo warmińsko-mazurskie na swoje inteligentne specjalizacje, które stymulują rozwój regionu, wybrało dziedziny już dobrze tu ugruntowane i wynikające z walorów krajobrazowych regionu – to ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości.

29 sierpnia 2022 roku zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę o przyjęciu czwartej inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego pn. „Zdrowe Życie”, która koncentruje się na sektorach związanych z turystyką medyczno-rehabilitacyjno-sportowej.

Podmioty proponujące nową regionalną inteligentną specjalizację składają PROGRAM ROZWOJU SEKTORA wraz z DIAGNOZĄ SEKTORA.

Proces identyfikacji potencjalnych specjalizacji został opisany w dokumencie „Zasady identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego”. Oparty jest na podejściu oddolnym, w którym inicjatywa pozostaje po stronie bezpośrednio zainteresowanych podmiotów gospodarczych. Ich rolą jest przygotowanie Programu Rozwoju wybranego sektora opartego na diagnozie sektora.

Dokumenty można składać do 28 kwietnia 2023 roku (do godziny 15:00). Weryfikację formalną przedłożonych programów rozwoju wraz z załączoną diagnozą przeprowadzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://biznes.warmia.mazury.pl/aktualnosci/region-wybiera-kolejne-inteligentne-specjalizacje-2/

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!