Zgłoś utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego

Gdyby w weekend lub inny dzień zdarzyło się Wam zgubić lub zniszczyć dowód osobisty, dla swojego dobra jak najszybciej to zgłoście! Nie czekajcie na otwarcie urzędów. Działajcie online.

Twój dowód zaginął lub został uszkodzony? Ktoś ci go ukradł? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez internet. Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem). Po zgłoszeniu urzędnik unieważni twój dowód.

Wybierz sposób załatwienia sprawy

Jak załatwić sprawę W urzędzie

Jak załatwić sprawę Przez internet

Jak załatwić sprawę W polskim konsulacie

Jak załatwić sprawę Pocztą albo faksem (za granicą)

Przez internet

Jeśli chcesz zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Przejdź do usługi

Kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego

każdy, kto zgubił dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony, albo uległ uszkodzeniu,

rodzic, opiekun prawny albo kurator może złożyć formularz w imieniu:

dziecka do 18. roku życia,

innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

Jeśli chcesz wysłać zgłoszenie w imieniu innej osoby, skorzystaj z formularza pod tym linkiem — pamiętaj, żeby zaadresować zgłoszenie do urzędu, który wydał utracony lub uszkodzony dowód.

Co zrobić

Kliknij przycisk Wyślij zgłoszenie.

Zaloguj się na swój profil zaufany.

Wybierz, co chcesz zgłosić — utratę lub uszkodzenie dowodu. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie, a urząd nie otrzymał jeszcze twojego dowodu — wybierz sposób, w jaki dostarczysz go do urzędu.

Nie musisz wybierać urzędu, który przyjmie twój wniosek. System wyświetli adresata (urząd, który wydał twój dowód).

Odpowiedz, czy i w jaki sposób chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu.

Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie.

Wyślij zgłoszenie. Wyświetli się komunikat, że zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). 

Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu — zanieś dowód do urzędu albo wyślij pocztą.

Teraz będziesz potrzebować nowego dowodu — złóż wniosek o jego wydanie. Nowy dowód otrzymasz po unieważnieniu zgłoszonego dokumentu. Pod tym linkiem sprawdzisz, czy twój dowód został już unieważniony.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Dowód osobisty — jeśli zgłaszasz, że jest uszkodzony.

Ile będziesz czekać

Od razu po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni twój dowód osobisty. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu, zaznacz to w formularzu. Możesz je odebrać w urzędzie, otrzymać pocztą lub przez internet. Zatrzymaj zaświadczenie — może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

Informacje dodatkowe

Jeżeli twój dowód zaginął albo ktoś ci go ukradł — zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego. Sprawdź listę banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1464)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz. 212, z późn. zm.)

(UM Morąg/ Ministerstwo Cyfryzacji)