Zgłoś wydarzenia promujące zrównoważony rozwój

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zachęca do udziału w piątej edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, który potrwa od 30 maja do 5 czerwca 2019 r.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week) to akcja w skali ogólnoeuropejskiej mająca na celu pobudzenie i uczynienie widocznymi działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój oraz wdrażanie Agendy 2030 wraz z jej celami zrównoważonego rozwoju.

Inicjatywa jest skierowana do obywateli i podmiotów zarówno z sektora państwowego, jak i prywatnego, m.in. agencji rządowych, samorządów, ośrodków badawczych, instytucji edukacyjnych, muzeów, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

Aby wziąć udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESDW), należy zaproponować działanie, które swoim zakresem obejmie co najmniej jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny lub środowiskowy. Pomysł na konferencję, wystawę, projekt filmowy, działanie społeczne, inicjatywę biznesową, projekt edukacyjny itp. należy zarejestrować na europejskiej platformie ESDW – www.esdw.eu , a następnie zrealizować w trakcie ESDW, czyli od 30 maja do 5 czerwca 2019 roku.

To już piąta odsłona tej inicjatywy, w której Polska zawsze brała aktywny udział. Tegoroczna edycja ESDW jest po raz trzeci poświęcona promowaniu działań związanych z wdrażaniem 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030.

ZOBACZ ULOTKĘ

(wwim)