Zgłoszenia do komisji opiniującej oferty z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego poszukuje przedstawicieli organizacji pozarządowych chętnych, aby wziąć udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa.

W związku z planowanym ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku przez organizacje pozarządowe zadań Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON, niezbędne jest powołanie komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

W związku z tym, uprzejmie informuję, że organizacje pozarządowe mogą wskazywać osoby do udziału w pracach w/w komisji. Zgodnie z zasadami powoływania komisji konkursowych w jej pracach powinno wziąć udział przynajmniej 2 przedstawicieli III sektora.

Zainteresowane organizacje mogą zgłaszać kandydatury do 7 marca br. mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. Rekomenduje się aby zgłoszone osoby miały doświadczenie i wiedzę w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie należy wziąć po uwagę, że:

nie może  wskazywać osoby do pracy w komisji konkursowej organizacja składająca ofertę oraz

w pracach komisji nie może brać udziału osoba powiązana z organizacją składającą ofertę.

(rowop)