AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Zjawisko bezdomności na Warmii i Mazurach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaktualizował dane dotyczące zjawiska bezdomności regionie w 2019 roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 1999 roku systematycznie diagnozuje zjawisko bezdomności w regionie Warmii i Mazur.

W grudniu 2019 roku ROPS wystąpił do 116 ośrodków pomocy społecznej o udzielenie informacji dotyczącej skali zjawiska bezdomności w każdej gminie. Informacje napłynęły ze wszystkich ośrodków pomocy społecznej województwa.

Opierając się na danych z ośrodków pomocy społecznej szacuje się, że według stanu na 31 grudnia 2019 r. w województwie warmińsko-mazurskim liczba bezdomnych wyniosła 1.141 osób, z czego zdecydowana większość to mężczyźni 1.002 osób (co stanowi 87,82 %) i 125 kobiety (co stanowi 10,96 %).Problem dotyka również 14 dzieci (1,23 %).

DO POBRANIA:
– Informacja dotycząca problematyki bezdomności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – stan na 31 grudnia 2019 roku
Załącznik do części opisowej – bezdomność

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!