AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Zmiana kategorii przejazdu kolejowego z D na C w m. Gubity

PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie informuje, że od 02 sierpnia 2023 roku ulegnie zmianie kategoria przejazdu kolejowo-drogowego w km 32+876 linii kolejowej nr 220 Olsztyn Główny – Bogaczewo w ciągu drogi gminnej nr 150060N (miejscowość Gubity) z D do C – doposażenie przejazdu w urządzenia samoczynnego systemu przejazdowego wyposażonego w sygnalizację świetlną.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 710, z późn. zm.), w Polsce wyodrębnia się następujące kategorie przejazdów oraz przejść kolejowo-drogowych:

kategoria A – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany:

przez uprawnionych pracowników zarządcy kolei lub przewoźnika kolejowego, posiadających wymagane kwalifikacje,

przy pomocy sygnałów ręcznych albo systemów lub urządzeń przejazdowych wyposażonych w rogatki zamykające całą szerokość jezdni oraz sygnalizatory świetlne;

kategoria B – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych, wyposażonych w sygnalizatory świetlne i rogatki zamykające ruch drogowy w kierunku:

wjazdu na przejazd albo

wjazdu na przejazd i zjazdu z przejazdu;

kategoria C – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych wyposażonych tylko w sygnalizatory świetlne;

kategoria D – przejazdy kolejowo-drogowe, które nie są wyposażone w systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu;

kategoria E – przejścia dla pieszych wyposażone w:

półsamoczynne systemy przejazdowe lub samoczynne systemy przejazdowe albo

kołowrotki, barierki lub labirynty;

kategoria F – przejazdy kolejowo-drogowe lub przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych, wyposażone w rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez użytkowników. Przejazdy te mogą być również wyposażane w urządzenia zgodnie z warunkami technicznymi określonymi dla kategorii A albo B.

(red./UM Morąg/UTK/fot. bezpieczny przejazd)

error: Nie kopiuj!!!