AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Morąscy Radni Miejscy zdecydowali o zmianie uchwały Nr XLII/653/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Morąg zatwierdzonego uchwałą Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Morągu w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Morąg jest związana z realizacją uchwały Nr XIV/238/2020 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 07 lutego 2020 r. uchwalającą zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg obszaru miasta i terenu wiejskiego. W 2018 roku Rada Miejska w Morągu podjęła uchwałę Nr XLII/652/18 z dnia 18 maja 2018 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg obszar miasta i tereny wiejskie. Równocześnie podjęła druga uchwałę Nr XLII/653/18 z dnia 18 maja 2018 roku o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Morąg. Po opracowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg obszar miasta i tereny wiejskie wyjaśnił się status terenów zamkniętych Ministerstwa Obrony Narodowej, które są wyłączone z opracowania planu miejscowego, ale znajdując się na obrzeżach miasta maję wpływ na rozwój terenów. Są to tereny oznaczone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały K-721 i K-722. W 2018 roku nie zostały one pokazane w uchwale i związku z tym nie pokazane były tereny wsi Antoniewo bezpośrednio związane z miastem Morągiem. Obecnie podejmowana uchwała zmieniająca załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/653/18 z dnia 18 maja 2018 roku, doprowadza do zgodności zmiany planu miasta z uchwaloną w dniu 7 lutego 2020 r., zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morąg obszar miasta i tereny wiejskie. Obowiązek zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynika z art.15 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r poz. 293 z późn.zm.)

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!