AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Zmiana na stanowisku dyrektora MOPS w Morągu

Obecna dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morągu, Jadwiga Kosieradzka z końcem roku przechodzi na emeryturę. Nowym dyrektorem MOPS w Morągu od 1 stycznia 2021 roku zostanie Alina Witkowska.

Alina Witkowska to wieloletni pracownik MOPS w Morągu. Swoją pracę rozpoczęła w 2004 r. Obecnie jest kierownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych.

– W mojej ocenie Pani Alina posiada nie tylko stosowne wykształcenie ale też umiejętności i predyspozycje w zakresie organizacji środowiska lokalnego, rozwiązywania problemów społecznych oraz zarządzania kadrą pomocy społecznej – mówi Jadwiga Kosieradzka.

Przed świętami Bożego Narodzenia na naszym portalu zostanie opublikowany obszerny wywiad z odchodzącą na emeryturę dyrektor MOPS w Morągu. Dzisiaj fragment tej rozmowy:

Pracę zawodową rozpoczęłam 1 lipca 1978 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Morągu Dziale Służb Społecznych. Swojego szefa ( psychologa ) poznałam w pociągu, z którym siedziałam w jednym przedziale. Za 2 dni już byłam pracownikiem służby zdrowia. Przez krótki czas pracowałam w terenie jako pracownik socjalny. Wówczas, trzech pracowników obsługiwało 5 Gmin: Morąg, Miłakowo, Małdyty, Łuktę i Zalewo. Pracowaliśmy w terenie gdy wpływało podanie o udzielenie pomocy. Potem awansowałam na stanowisko Kierownika Ośrodka Opiekuna Społecznego ( w tym czasie potrzeby mieszkańców pracownik socjalny rozpoznawał współpracując właśnie z  opiekunem społecznym ponieważ w tym czasie nie było wykształconej kadry w zawodzie pracownika socjalnego ). W niedługim czasie po moim zatrudnieniu, społeczna funkcja opiekuna społecznego wygasła.

Po reformie pomocy społecznej, z dniem 1 lutego 1990 r. został utworzony Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostka samorządowa, którego zostałam  najpierw kierownikiem, potem dyrektorem . Pełniłam też funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, byłam członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przez wiele lat byłam wolontariuszem Polskiego Związku Niewidomych, reaktywowałam wraz z innymi osobami Koło Stowarzyszenia Diabetyków w Morągu. Realizując zadania pomocy społecznej współpracowałam z pedagogami szkolnymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, funkcjonariuszami Policji, Sądami i Prokuraturą, kuratorami sądowymi i społecznymi, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, służbą zdrowia – lekarzami i pielęgniarkami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.   Z dniem rozwiązania umowy o pracę minie 42 lata, 5 miesięcy i 28 dni  mojej pracy zawodowej w pomocy społecznej – opowiada Jadwiga Kosieradzka.

(red./ fot. MOPS Morąg)

error: Nie kopiuj!!!